Bomen

Bomen worden op verschillende manieren gebruikt door vogels.Natuurlijk als eerste om er in te nestelen, maar dat moet de boom al een aanzienlijke hoogte bereikt hebben. In loofbomen broeden vaak duiven, kraaiachtigen en spechten. In coniferen heeft u ook kans op vinken, goudhaantjes en kuifmezen die hun nestje goed verstoppen.Eigenlijk bloeien alle bomen, maar lang niet altijd uitbundig. Op de (soms geurige) bloemen komen insecten af en daarmee ook vogels. Draagt de boom vervolgens zaden of noten? Ook daar zijn vogels gek op, bijvoorbeeld spechten en boomklevers, en heeft u zelfs kans op een eekhoorn. Sierappels, sierkersen en fruitbomen trekken veel lijsters aan wanneer ze vruchten hebben. Verder leven in bomen ook veel insecten op de bladeren en op of onder de schors.Veel vogels gebruiken een boom als uitkijkpost. Wanneer ze naar de voerplaats of hun nest willen zullen ze vaak eerst de omgeving verkennen.

  • Berk (Betula pendula)
  • Beuk (Fagus sylvatica)
  • Japanse sierkers (Prunus serrulata)
  • Linde (Tilia platyphyllos)
  • Sierappel (Malus-soorten)
  • Zomereik (Quercus robur)