Egels

Wie kent hem niet, het stekelige diertje dat door de tuinen scharrelt: de egel.Omdat de egel een nachtdier is, ziet men hem nietzo vaak. Soms zijn er uitwerpselen te vinden in de tuin, of vinden we een slapende egel onder eenhoop bladeren.
Egels leven vooral in dichtbegroeide tuinen, parken, struikgewas en houtwallen. Ze eten voornamelijk insecten, slakken, wormen, ruspen en maden, waardoor ze nuttige dieren zijn. Maar hierinschuilen ook gevaren, het gebruik van gif, een tuin met weinig insecten (door gebrek aan beplantingen, water enz.) en geen schuilplaatsen zorgen ervoordat een egel er niet kan leven. Een ander groot gevaar is het verkeer.
U kunt de egels helpen door te zorgen voor een insectenrijke tuin, op te passen met gif en vooralook schuilplaatsen aan te bieden.De verkrijgbare egelkasten zijn bieden een veilige en rustige eetplaats, en met droge bladerenof verscheurde kranten verhoogd u de kans op bewoning.