Algemeen

Als vogels in uw tuin moeilijk hun nest kunnen bouwen, dan kunt u hen helpen door het aanbieden van een nestkast. Naast het helpen aan een broedgelegenheid lokt u zo ook de vogels meer in uw tuin. Samen met de aanwezigheid van voer, water en dekking heeft u met nestkasten een grote kans dat veel verschillende vogels uw tuin bezoeken.
Sommige vogels zullen eerder in een struik of boom nestelen (bijvoorbeeld merel en roodborst), anderen zullen er sneller gebruik van maken omdat ze eigenlijk holenbroeders zijn (mezen, winterkoning, vliegenvangers, boomklever en -kruiper). De mate waarin uw tuin en de directe omgeving nestgelegenheid biedt bepaald hoeveel en vaak vogels gebruik maken van nestkasten. Met nestkasten creëert u een kunstmatige holte waarin vogels hun nest kunnen maken. Het standaardmodel nestkast bootst in principe een holle boom na die sommige vogels van nature gebruiken in bomen in de bossen. Zo is af te leiden dat mezen vanouds bosvogels zijn. Van de mezenfamilie hebben eigenlijk alleen de koolmees en pimpelmees zich aangepast aan de menselijke omgeving.Vogels als merels, lijsters en roodborsten maken een komvormig nest wat er op duidt dat ze liever in struiken nesten; kan kunnen ze van hun af kijken. Zij zullen alleen in een speciale nestkast broeden.Wanneer verschillende vogelsoorten bij u in de tuin broeden kunt u de verschillen van nest goed zien.