Soort kasten

Er zijn vele soorten kasten. Per vogelsoort zijn er kasten met bepaalde afmetingen en vormen.De standaardnestkast is geschikt voor mezen, spreeuwen en boomklevers. Het diameter van de invliegopening bepaald welke soorten het kunnen gebruiken.Mussen willen graag met meerdere tegelijk broeden. Daarvoor is een speciale mussenkast die extra groot is en met meerdere invlieggaten. De drempelkasten vormen een soort kom waarin merels en roodborsten en hun komvormig nest kunnen maken. Doordat de bovenste helft open is kunnen ze van hun af kijken en gevaar opmerken. De boomkruiper nest vanouds tussen boomschors. Door de speciale kast bootst u dit na. Boeren- en huiszwaluwen maken een kom van modder aan gebouwen. Daarvoor zijn kant-en-klare kommen verkrijgbaar. Uilen hebben meer ruimte nodig. De afmetingen en invliegopeningen van de speciale kasten zijn dan ook groter.