Struiken

De heesters en struiken vormen van nature een geschikte nestel- en schuilplaats voor vogels. Het zijn vaak dichtvertakte struiken die goede beschutting bieden. Het is belangrijk dat een struik stevige takken heeft en op een goede plaats staat. Heesters die elk voorjaar gesnoeid moeten worden zijn niet geschikt om in te nestelen.In een tuin is het belangrijk dat er heesters zijn waar vogels in weg kunnen vluchten bij gevaar. Een enkele bladhoudende struik heeft als voordeel dat ook in de winterperiode voldoende beschutting is.Sommige vogels gebruiken de beplanting als 'sluiproute' om bij een voerplaats te komen, vaak via vaste planten en struiken.
Verder geven veel (inheemse) heesters bloemen die veel insecten lokken en later zaden of bessen vormen. Deze zijn uitermate geschikt als dier- en vogelvriendelijke struik en hebben een hoge ecologische waarde.

 • Dwergmispel (Cotoneaster)
 • Gelderse roos (Viburnum opulus)
 • Hulst (Ilex aquifolium)
 • Jeneverbes (Juniperus communis)
 • Karndinaalsmuts (Euonymus europaeus)
 • Kornoelje (Cornus)
 • Krent (Amelanchier lamarckii)
 • Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
 • Meidoorn (Crataegus monogyna)
 • Ribes (Ribes sanguineum)
 • Roos (Rosa-soorten)
 • Taxus (Taxus baccata)
 • Vlier (Sambucus nigra)
 • Vlinderstruik (Buddleja davidii)