Vleermuizen

Vleermuizen zijn een bijzondere, maar vooral fascinerende groep dieren. Het zijn de enige zoogdieren die kunnen vliegen en ze vangen insecten in de lucht door middel van een soort radar; echolocatie. Met de voor ons niet hoorbare geluidjes horen ze aan de hand van echo's waar de prooi zich bevindt.Door de hele geschiedenis heen is de mens angstig geweest voor vleermuizen. Maar tegenwoordig weten we steeds meer over deze dieren. De vleermuizen die in Nederland voorkomen zijn allemaal insecteneters.Per nacht eet één dier gemiddeld 300 muggen, motjes en kevertjes.Veel vleermuissoorten bewonen van nature holle bomen. Bij gebrek aan deze natuurlijke holtes kunnen vleermuiskasten dienen als kunstmatige verblijfplaats. Het is géén nestplaats; ze worden door sommige soorten alleen gebruikt als slaapplaats of paarplaats. Door de slechte isolatie zijn ze namelijk niet geschikt om in te overwinteren. De kasten zijn vooral bedoeld voor bosbewonende vleermuissoorten. Soorten die vaak gebouwen bewonen geven de voorkeur aan dakpannen, spouwmuren en daklijsten.
Om de vleermuizen in uw omgeving een handje te helpen kunt u een vleermuizenkast ophangen (op tenminste 3 meter hoog) en door insectenlokkende struiken en planten te gebruiken