Voeren: het hele jaar door

Door het jaarrond te voeren van vogels vergroot u ten eerste vooral in de wintermaanden de overlevingskans omdat de conditie verhoogt wordt. Maar met het veranderen van het klimaat wordt het steeds belangrijker om ook in het vroege voorjaar bij te voeren.

De hogere temperaturen in het vroege voorjaar hebben tot gevolg dat het aanbod van vooral rupsen niet meer gelijk loopt met het uitkomen van jonge vogels, waardoor ze de rupsenpiek missen en hun jongen niet van voldoende voedsel kunnen voorzien. Het aanbieden van voedsel in het voorjaar wordt dus steeds belangrijker.In plaats van te stoppen met voeren in april, is het juist belangrijk dat er ook in het broed- seizoen voer is. In het voorjaar blijken vele vogels te sterven door gebrek aan natuurlijk voedsel. Zaden zijn al opgegeten of vergaan en het aanbod aan insecten is beperkt door te weinig groen.Aan het eind van de zomer kunnen de vogels extra energie opbouwen voor de najaarstrek, en in de herfst kunnen de zwakkere exemplaren overleven tijdens slecht najaarsweer.